Inizio har på uppdrag av Aftonbladet frågat 1 005 personer över 18 år hur de ser på olika politiska frågor.

Då det gäller vilket riksdagsparti som väljarna säger har den bästa politiken på området miljö och klimat hamnar Centerpartiet i topp med 27 procent, följt av Miljöpartiet med 15 procent.

Inför riksdagsvalet 2014 var situationen den omvända, då Miljöpartiet hamnade i topp med 37 procent, följt av Centerpartiet med 20 procent.