Länsstyrelsen i Dalarna meddelade i dag att fem nya naturreservat har bildats i länet. Det handlar om följande områden:

*****’*****

Samtliga skyddade områden i Sverige finns att se på följande karta.