PÅSTÅENDE
”Vilken är Sveriges mest reglerade älv, alltså har flest vattenkraftverk?”
Isabella Lövin (MP) svarar Dalälven på denna fråga, men rätt svar är enligt SVT Luleälven.
”15 stycken ska det vara.”

HÄVDAT AV
Camilla Kvartoft i SVT:s partiledarutfrågning.

SLUTSATS
Frågan är felaktigt ställd. SVT blandar i samma fråga ihop ”mest reglerad” med ”flest vattenkraftverk”, vilket inte är samma sak.

En missvisande bild av SVT

När partiledarna (och i det här fallet ett av Miljöpartiets språkrör) medverkar i SVT:s utfrågningar inför valet så finns ett moment med där fem olika kunskapsfrågor ställs. Till varje fråga finns det alltid tre olika svarsalternativ.

Då det var Isabella Lövins tur i söndagens utfrågning så klarade hon fyra av fem frågor. Hon svarade fel på en, nämligen följande fråga, som lästes upp av programledaren Camilla Kvartoft:

”Vilken är Sveriges mest reglerade älv, alltså har flest vattenkraftverk?”

Alternativen var Luleälven, Dalälven och Piteälven.

Isabella Lövin svarar Dalälven, men rätt svar är enligt SVT Luleälven.

– 15 stycken ska det vara, säger Camilla Kvartoft i programmet.

Men SVT:s programledare har faktiskt helt fel. ”Mest reglerad” och ”flest vattenkraftverk” är nämligen inte samma sak.

Effekt hörde av sig till Energimyndigheten för att se om någon av deras experter på vattenkraftsfrågor kunde reda ut hur det egentligen förhåller sig. Svaret vi fick är följande:

Jag tycker att frågan inte stämmer eftersom att ”mest reglerad älv” inte alls är samma sak som ”flest vattenkraftverk”. Därmed har programledaren ställt en felaktig fråga.

Det går i en älv att ha många kraftverk utan att (i någon stor utsträckning) påverka regleringen i älven. Sådana kraftverk brukar kallas strömkraftverk.

Det finns ett begrepp som heter ”regleringsgrad” vilket är ett mått på hur stor del av medelårsvattenmängden i en älv som kan lagras i magasin längs älven. Regleringsgraden i Dalälven är ca 24 % medan regleringsgraden i Luleälven är ca 72 %. Därmed är regleringsgraden för Luleälven betydligt större än för Dalälven, trots att det i Luleälven finns ca 18 kända kraftverk och i Dalälven ca 130 kända kraftverk. Jag känner inte till någon älv i Sverige som har högre regleringsgrad än Luleälven.

SAMMANFATTNING:
SVT:s programledare ställer en felaktig fråga i och med att två olika begrepp blandas samman. Men frågan formuleras samtidigt på ett sådant sätt att det låter som att den handlar om vilken älv som har flest vattenkraftverk. Därmed är Isabella Lövins svar rätt.

SVT, som har publicerat frågorna i form av ett quiz på sin hemsida, medger nu också att det blivit fel i programmet.

 

Skärmdump från svt.se