Idag inleder Svenska Dagbladet en artikelserie som ska granska vindkraftens naturpåverkan. Under rubriken ”Vindkraftens tillväxt fara för fågellivet” vädrar ornitologer och forskare sin oro. Det handlar om att svenska myndigheter gett tillstånd till 39 landbaserade, stora vindkraftsparker, men expertpanelen som ska sammanställa forskning om hur de höga vindkraftverken påverkar fågellivet kommer först om ett år.

SvD väljer att rikta blickarna mot ön Smøla, väster om Trondheim, som har en vindkraftspark med 68 vindkraftverk. ”Det började dala ner örnar från himlen”, säger forskaren Kjetil Bevanger till SvD. I verkligheten handlar det om 26 döda örnar sedan 2005. En örn varannan månad. Sorgligt, men inte en fara för fågellivet.

Att ornitologer upprörs är föga förvånande. De har genom historien gjort stora insatser för att skydda unika och hotade arter ifrån mänsklig utrotning. Den ornitolog som inte försvarar fåglarna gör inte sitt jobb. Vad värre är att artiklar med just den vinkling som SvD väljer spelar vindkraftsmotståndare i händerna. Det låter förstås bättre att värna fåglar än att värna sin egen utsikt.

Men är argumentet riktigt? Hotar vindkraften fågellivet? Ja. Absolut. Men även sorkar, katter, bilar och fönsterrutor dödar fåglar. En amerikansk forskningssammanställning gjord av National Wind Coordinating Collaborative 2001 sätter vindkraftsdöden i perspektiv:

Årligen dödas 60-80 miljoner fåglar av fordon. Byggnader och rutor dödar 98-980 miljoner fåglar. Kraftledningar 174 miljoner. Kommunikationstorn 4-50 miljoner. Och vindkraftverk dödar mellan 10.000 och 40.000 fåglar. (Katter dödar 100 miljoner fåglar.)

Alternativet att inte satsa på vindkraftverk och andra förnyelsebara engergikällor är inte heller ett alternativ. Världsnaturfonden har varnat för att upp till 38 procent av Europas fågelbestånd är hotat om temperaturen ökar mer än 2 grader. Redan 2006 hade omkring 46 procent av de svenska fågelarterna minskat kraftigt i antal som en följd av klimatförändringar.

Ha detta i minnet när SvD:s granskning fortsätter.

(Foto: Caveman 92223, Creative Commons)