Att införa någon form av klimatlag eller klimatpolitiskt ramverk i EU toppar Miljöpartiets EU-valmanifest från 2014 och efter den här veckan i Strasbourg är det väldigt tydligt varför det behövs. Inför FN:s klimatkonferens i Bonn (COP23) senare i år har EU-parlamentet antagit en resolution om vad EU borde driva. EU-parlamentet slår vakt om de ambitiösa mål som togs på klimattoppmötet i Paris 2015. Det innebär bland annat att medeltemperaturen på jorden inte ska höjas med mer än två grader, med sikte på att hålla ökningen under 1,5 grader.

Målen är alltså på plats, men i praktiken hänger politiken inte med. För att nå klimatmålen krävs en omfattande klimatoffensiv, likt den Miljöpartiet genomför i regeringen i Sverige.

Den omställning av transportsektorn som behövs inom EU – och satsningarna på förnybar energi – bromsas i dag av den konservativa majoriteten där bland annat Moderaterna ingår. Klimatmålen måste få större tyngd och följas i fler utskott än bara miljöutskottet i EU-parlamentet.

Exempel på det är hur frågan om EU:s handelssystem för utsläppsrätter (ETS) har hanterats. Den konservativa majoriteten bromsade sig igenom förhandlingarna. Ambitionshöjningarna som är nödvändiga för att ligga i linje med Parisavtalet stoppades av samma partier som nu i veckan värnat klimatmålen i EU-parlamentets resolution inför klimattoppmötet Bonn.

Samma partier vattnade också ur förslaget om utsläppskrav för bilar och lätta lastbilar förra mandatperioden. Just nu är en lagstiftningsprocess igång för att begränsa utsläppen från tunga fordon. En klimatlag skulle här till exempel kunna se till att förslaget från kommissionen är bundet att vara förenligt med klimatmålen vilket sedan rådet och EU-parlamentet får förhålla sig till. Som det ser ut nu riskerar förslaget att gå fossillobbyn och utsläppsbovarna till mötes.

I Sverige är klimatlagen på plats efter en bred politisk överenskommelse. Det innebär inte att alla partier plötsligt har en fantastisk klimatpolitik, men klimatlagen förpliktigar.

Nuvarande och kommande regeringar har ett formellt ansvar för att utsläppen ska minska i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling.

Foto: Fredrik Hjerling

Förhoppningsvis kan vi komma en bit på vägen även i EU. Vi gröna ska jobba vidare med att se över hur det kan gå till. Jag hoppas att det inte dröjer alltför länge innan vi får se höga EU-företrädare skriva under en klimatlag likt Isabella Lövin på bilden.

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker