Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

William Schotte

Kommuner vill få fler att cykla vintertid

Kommuninvånare i Västra Götaland och Halland ska i vinter uppmuntras att ställa bilen och i stället ta cykeln.