Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Weine Wiqvist

Insamling av matavfall fortsätter att öka

Branschorganisationen Avfall Sverige vill se krav på obligatorisk insamling från både hushåll och verksamheter.