Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Vasa Vind

En av Sveriges största vindkraftsparker ska byggas i Jämtland

Ska börja leverera förnybar el om tre år.