Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Ulf Svahn

Minskad försäljning av drivmedel under första halvåret

Är bland annat en konsekvens av energieffektivare fordon.