Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Trafikverket

”Tekniska åtgärder kommer inte räcka för att nå klimatmålen”

Det kommer även krävas ett samhälle med minskad biltrafik och effektivare godstransporter, menar Trafikverket.

Regeringen vill att statligt ägda fartyg ställer om till fossilfritt

Trafikverket får nu i uppdrag att analysera förutsättningarna för en sådan omställning.

”Högst otroligt att en internationell flygskatt skulle bli verklighet inom en överskådlig framtid”

Både Centerpartiet och Liberalerna har gjort klart att man vill se en internationell flygskatt snarare än den nationella skatt som regeringen föreslagit. Men svenska myndigheter bedömer att detta är en mycket svårframkomlig väg.

Färjeled i Östergötland går över till eldrift

Ingen mer dieseldrift. Innebär att utsläppen av koldioxid i princip kan elimineras.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade under 2016

Men ska de långsiktiga klimatmålen nås krävs bland annat minskad biltrafik och effektivare godstransporter, menar Trafikverket.

Försäljningen av nya bilar ökar

Så här kommenterar Naturvårdsverkets expert den nya statistiken.

Fortsatt nattågstrafik till övre Norrland

Nuvarande upplägg, med två nattåg per dygn i vardera riktningen till och från Stockholm, kommer gälla åtminstone fram till år 2020.