Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Trafik

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade under 2016

Men ska de långsiktiga klimatmålen nås krävs bland annat minskad biltrafik och effektivare godstransporter, menar Trafikverket.