Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Tom Arnbom

USA och Kanada förbjuder ny utvinning av olja och gas till havs i Arktis

Världsnaturfonden uppmanar nu Danmark och Norge att göra samma sak.