Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Thomas Sterner

”Därför måste vi ha ett högt pris på koldioxid”

Det är inte bara solenergitekniken som går framåt. Även de fossila bränslena har en snabb teknisk utveckling, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.