Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

the Potsdam Institute for Climate Impact Research

”Hela ekosystem har börjat kollapsa”

Forskare menar att de globala utsläppen måste börja minska inom tre år - annars blir det i princip omöjligt att nå klimatmålen som sattes i Paris.