Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Telge Energi

”Regeringen måste underlätta för alla som bor i flerbostadshus att skaffa solceller”

DEBATT: Jämfört med våra grannländer har Sverige hamnat på efterkälken, det skriver representanter från företags- och organisationsnätverket Solelkommissionen.