Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Sveriges lantbruksuniversitet

Fiskeförbudet i Kattegatt har gett positiva effekter

Sveriges lantbruksuniversitet rekommenderar att nuvarande fiskefria område bibehålls.