Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Sveriges Konsumenter

Organisationer vill se politisk satsning på minskad köttkonsumtion

Men från regeringens sida vill man inte ens säga något om huruvida konsumtionen behöver minska.