Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Stegeborgsleden

Färjeled i Östergötland går över till eldrift

Ingen mer dieseldrift. Innebär att utsläppen av koldioxid i princip kan elimineras.