Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Statistiska centralbyrån

Förvirringen om svensk utsläppsstatistik – här är förklaringen

Ökar eller minskar egentligen de svenska utsläppen?