Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Statens pensjonsfond utland

”En vinst av episka proportioner”

Bill McKibben välkomnar att Norges Bank, som ansvarar för förvaltningen av Oljefonden, föreslår att fondens innehav i olje- och gasbolag bör säljas av.