Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Sofia Brockmark

Skyddet för ålgräsängar behöver stärkas

Havs- och vattenmyndigheten vill att flera olika åtgärder sätts in under de kommande åren.