Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

SLU

Sverige får nytt forskningsfartyg om två år

Kommer öka möjligheterna för miljöövervakning i Östersjön och Nordsjön.

Fiskeförbudet i Kattegatt har gett positiva effekter

Sveriges lantbruksuniversitet rekommenderar att nuvarande fiskefria område bibehålls.