Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Skåne

”Förödande om området öppnades för bottentrålning”

Länsstyrelsen i Skåne föreslår att havsområde i Kattegatt skyddas.