Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Sjösala förlag

Jens Holm (V) ger ut bok om klimatfrågan

Menar att klimatförändringarna är vår tids ödesfråga.