Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Sifo

Sifo-undersökning visar att det finns ett starkt stöd för en flygskatt

I Sverige införs en flygskatt den 1 april i år.

Bara fyra av tio känner till de globala målen för hållbar utveckling

Sidas årliga undersökning visar samtidigt att det mål som flest människor känner till är att klimatförändringarna ska bekämpas.

Det är de unga i Sverige som tar klimatfrågan på störst allvar

Klimatförändringarna ses som den viktigaste samhällsfrågan.

Stort stöd för svensk flygskatt

Kvinnor mer positiva till en ny skatt än män, visar ny Sifomätning.