Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

shifting baselines

De smygande förändringarnas tid

I förordet till min bok Kollaps (som nu släpps som pocket) skriver jag att kollapsen är ett svårfångat skeende. Skälet...