Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

SCB

Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskade under årets första kvartal

Beror främst på minskad användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme.

Kraftig ökning av arealerna skyddade havsområden

Ny statistik om Sveriges skyddade natur publicerad.

Felaktiga uppgifter i spåren av DN:s rapportering om flygskatten

Effekt reder ut hur hög klimatskatten för en flygresa till Thailand egentligen blir.

Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

Mängden utsläppta växthusgaser i Sverige fortsätter öka. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Ökningen kommer framför allt från el-, gas och värmeverk, transportbranschen samt tillverkningsindustrin. Från hushållen är trenden motsatt – där syns en minskning av utsläppen.