Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Returpack

Sveriges befolkning bra på att panta

99 procent uppger att man har för vana att lämna sina burkar och PET-flaskor till pantåtervinning.