Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Potsdam Institute for Climate Impact Research

Rockström: ”Inget land i världen har bättre förutsättningar att klara omställning till fossilfrihet än Sverige”

En ny regering måste se till så att Sveriges klimatmål skärps, det skrev professor Johan Rockström i en debattartikel i helgen. I ett mejl till Effekt utvecklar han nu resonemanget.

Nytt förslag från Rockström: ”Sätt upp en vetenskaplig kommission för att uppdatera Sveriges klimatmål”

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att dagens utsläppsminskningsmål inte räcker, menar den svenske miljöprofessorn.

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.