Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Per Larsson

Forskare vill ha trålfiskestopp på torsk i Östersjön

Radikala åtgärder måste till för att rädda torskbestånden, menar representanter från stiftelsen Baltic Sea 2020.