Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Peace Boat

Sverige har stora förhoppningar på havskonferensen

Mötet ska resultera i en att göra-lista, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.