Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Patent- och marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen överklagar friande dom för Ford-annonser

Frågan om otillbörlig marknadsföring hamnar nu hos Patent- och marknadsöverdomstolen.