Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Ola Jennersten

Illegal handel hotar hundratals arter över hela världen

WWF har kartlagt djurhandeln i gränsområdet till Kina.