Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

New York Times

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.