Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Naturreservat

Fyra nya naturreservat i Dalarna

Omkring 700 hektar natur skyddas nu långsiktigt.

Nya naturreservat på gång i Uppsala

Viktigt att satsa på naturskydd när staden växer, menar politikerna.

Nytt naturreservat i Värmland

Ett myrskogkomplex på 252 hektar, med mycket höga naturvärden, kommer nu att bevaras.

Nytt marint reservat planeras i Skåne – ska bevara höga naturvärden

Reservatets arbetsnamn är Skånska Kattegatt.

Skogsområde med påfallande stor artrikedom skyddas

I skogen, som ligger i Nyköpings kommun, finns bland annat tallar som uppskattas vara mellan 200 och 300 år gamla.

Nytt naturreservat i Norrbottens skärgård

Området hyser en stor mångfald av växter och djur och ligger 13 kilometer sydost om centrala Luleå.

Fem nya naturreservat i Dalarna

Bland annat kommer en sträcka av Fjätälven och dess mäktiga vattenfall att bevaras.

Världens största marina reservat bildas vid Antarktis

Beslutet tros öka chanserna för fler skyddade områden i världshaven.