Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Mikroplaster

Regeringen vill minska mängden plast som hamnar i haven

Planerar att lägga drygt 100 miljoner kronor per år på ett åtgärdspaket.

Mikroplaster i marina miljöer – här är de största utsläppskällorna

Nya uppdaterade siffror från IVL Svenska Miljöinstitutet.