Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Marina reservat

Nya Zeeland skyddar enormt havsområde

Det marina reservatet blir 620 000 kvadratkilometer stort, tre gånger större än landet.