Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Malin Sahlin

”Staten måste sluta avverka sina egna skyddsvärda skogar”

23 organisationer kräver att regeringen ger nya ägardirektiv till Sveaskog - Sveriges största skogsägare.