Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Magnus Eckeskog

”Att öppna området för bottentrålning vore galenskap”

Greenpeace vill att Danmark och Sverige ger ett permanent skydd till det område i Kattegatt som varit stängt för fiske sedan 2009.