Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Lingatjärnsberget

Två nya naturreservat föreslås i Gävleborgs län

Områdena har mycket höga naturvärden.