Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Lena Tingström

Sverige kan få fler områden där det blir förbjudet att fiska

Havs- och vattenmyndigheten föreslår stärkt skydd i marina skyddade områden i Kattegatt.