Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Länsstyrelsen Skåne

”Ett tydligt bevis för att naturskyddsåtgärder gör nytta”

Inventeringar i Skåne visar att den hotade fältpiplärkan ökar igen.

Nytt marint reservat planeras i Skåne – ska bevara höga naturvärden

Reservatets arbetsnamn är Skånska Kattegatt.

Starkare skydd för Kullabergs naturreservat

Kommer främja den biologiska mångfalden i området.