Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Länsstyrelsen i Örebro län

Damm tas bort i Lankälven – nu ska forsen återskapas

Fiskar som lever i älven kommer få möjlighet att vandra fritt.