Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Länsstyrelsen i Norrbotten

Bra år för fjällräven

Den starkt hotade fjällrävsstammen har fått en större tillökning än förväntat, mycket tack vare stödprojekt som satts in för arten.