Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Länsstyrelsen Dalarna

Fem nya naturreservat i Dalarna

I de nu skyddade områdena finns en stor variation av träd, svampar, växter och djur.

Fyra nya naturreservat i Dalarna

Omkring 700 hektar natur skyddas nu långsiktigt.

Fem nya naturreservat i Dalarna

Bland annat kommer en sträcka av Fjätälven och dess mäktiga vattenfall att bevaras.