Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Konstitutionsutskottet

KU:s granskning – håller den för en granskning?

Konstitutionsutskottet har i uppgift att undersöka om de ministrar som KU-anmälts har gjort fel eller inte. Men vad händer om KU inte har förstått vad frågan handlar om?