Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Klimatpolitiskt ramverk

Stort internationellt intresse för svensk klimatlag

Många medier lyfter fram det unika i att sju av åtta riksdagspartier kan samarbeta i frågan.