Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Klimatpolitiska rådet

Efter IPCC:s rapport – vad händer i Sverige nu?

En viktig milstolpe kommer den 15 mars nästa år.

Liberalerna: ”Inte uteslutet att de svenska klimatmålen måste skärpas”

Lars Tysklind från Liberalerna är först ut med att kommentera professor Johan Rockströms förslag om att nästa regering bör se till att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål.

”En ganska unik satsning som Sverige valt att göra”

Ingrid Bonde är ordförande för det nyligen inrättade Klimatpolitiska rådet som ska utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de uppsatta klimatmålen. Som oberoende och opolitisk aktör med stor kunskap i sakfrågorna hoppas hon att rådet ska kunna föra det svenska klimatarbetet framåt.

Klimatpolitiska rådet: ”Väsentligt att anlägga ett strategiskt perspektiv på hur målen ska nås”

Det är inte säkert att det handlingsalternativ som ger kortsiktig kostnadseffektivitet är det alternativ som är mest effektivt för att nå det långsiktiga målet, skriver rådet i sin första rapport.

Ola Alterå blir chef för klimatpolitiska rådets kansli

Ännu oklart vilka ledamöter som ska ingå och vem som blir rådets ordförande.