Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Klimatlag

Sverige får en klimatlag

Riksdagen har röstat ja till förslaget om ett klimatpolitiskt ramverk.

”Lagrådets juridiska argument väger lätt jämfört med Paris”

Professor Johan Rockström menar att regeringen har vetenskapssamhällets stöd för en klimatlag.

Stort internationellt intresse för svensk klimatlag

Många medier lyfter fram det unika i att sju av åtta riksdagspartier kan samarbeta i frågan.

En svensk klimatlag – i morgon presenterar regeringen sitt förslag

Klimatlagen kommer baseras på den blocköverskridande överenskommelsen som nåddes i Miljömålsberedningen förra året.