Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Jonas Gustafsson

Störens återkomst till Östersjön

Naturvård handlar oftast om att bevara eller förbättra livsmiljöer. Men ibland blir arter viktiga symboler, skriver Jonas Gustafsson.